Browsing loại

Blockchain 101

Bạn có thể mua gì với Bitcoin?

Sau những xáo trộn ban đầu về quyền lợi giữa các thương gia trong việc chấp nhận bitcoin ở các cửa hàng bán lẻ hoặc trực tuyến của họ, lãi suất phần lớn đã giảm vì giá cước giao dịch bitcoin…

Ethereum (ETH) là gì?

Ethereum (ETH) là một loại cryptocurrency được xây dựng vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin, thường được gọi là Bitcoin 2.0. Nó là nền tảng tạo ra nhiều ứng dụng khác thông qua ngôn ngữ lập…