Browsing loại

Bitcoin

Bitcoin là gì?

Bitcoin là một hình thức tiền tệ kỹ thuật số được tạo ra và được quản lý bởi hệ thống điện tử. Không ai kiểm soát nó. Bitcoin không được in, như đồng đô la hoặc euro - chúng được sản xuất…