Browsing loại

Kinh nghiệm

Phân tích ICO: Arcona

Một công ty khởi nghiệp ở Nga do Skolkovo thành công với ứng dụng Augmented Reality bằng cách phát triển một thiết bị gọi là "Máy tương tác thời gian thực tế". Năm 2014, Pilgrim XXI được…