Browsing loại

Phân tích Crypto

Phân tích ICO: BGX

Năm 2017, doanh thu từ trò chơi trên điện thoại di động trên toàn thế giới đạt 30 tỷ USD và dự kiến ​​sẽ tăng 15% vào năm 2018. Thị trường này đang bị chi phối bởi một nhóm các công ty ít…